follow us on Amvotat.ro

-Turnout and results for Romanian elections-

Visualizing political preference - European Parliament elections

The political preference in Romania has changed in the last four rounds of elections for the European Parliament from a majority - traditional right orientation in 2007, to a broader spectrum orientation, which no longer takes into account the traditional left-right ideology, but alternatives offered by new parties.

Each township on the map is colored according to the political color of the party that received the highest number of votes in that township, and the intensity of the color reflects the difference between the percentage obtained by the first ranked party and the percentage of the other parties. The high intensity of color signifies a pronounced preference for the electorate from a certain township towards the party in question.

Opțiunea politică în România s-a schimbat în ultimele patru tururi de alegeri pentru Parlamentul European de la o orientare majoritar de dreapta în 2007, la o orientare mult mai largă ca spectru, care nu mai ține cont de componenta tradițională a clivajului stânga - dreapta, ci de alternativele oferite de partide noi.

Fiecare localitate de pe hartă este colorată în funcție de culoarea politică a partidului care a obținut cel mai mare numar de voturi în localitatea respectivă, iar intensitatea culorii reflectă diferența dintre procentul obținut de partidul clasat pe primul loc și procentul celorlalte partide. Intensitatea mare a culorii semnifică o preferință accentuată a electoratului din localitatea respectivă pentru partidul în cauză.

Visualizing 2019 European Parliament results 

Turnout

After years of steady decline, turnout reached in the 2019 European Parliament elections 50.72% across the country with an increase from the past elections of about 18%.

Participarea la vot in 2019 la alegerile pentru Parlamentul European a atins 50,72% în toată țara, după ani de declin constant. Comparat cu ultimele alegeri europarlamentare, creșterea a fost de aproximativ 18%.